Werkwijze

WAT WE DOEN?

We brengen diverse zaken in kaart afhankelijk van het specifieke vraagstuk. Wij denken altijd vanuit jouw organisatie, de klant en de medewerkers en gaan op zoek naar het doel van de onderneming en waarom de klant een product uiteindelijk afneemt en betaalt.

HOE DOEN WIJ DAT?

2SCHAE werkt met een concrete aanpak en vertaalt het doel direct op de werkvloer. Daar gebeurt het en vindt verandering plaats! Onze ervaring leert dat, als je medewerkers individueel benadert, je meer voor elkaar krijgt.

GO SEE, ASK WHY & SHOW RESPECT

We stralen een passie uit voor het vak en betrekken medewerkers bij het uitvoeren van veranderingen. We leggen een basis voor continu verbeteren, met als uitgangspunt de klant. Op deze wijze komen we tot verhoogde kwaliteit en procesverbeteringen die begrijpelijk zijn voor de hele organisatie. Wij gebruiken LEAN Six Sigma als hulpmiddel.

DRAAGVLAK

Alle optimalisaties beginnen vanuit een probleemstelling. Ervaart men geen probleem, dan is een optimalisatie niet nodig! Vanuit de probleemstelling gaan we aan het werk.

 

DMAIC  is ons vaste stappenplan.

Definiëren van het probleem, Meetbaar maken, Analyseren, Invoeren van verbeteringen, Controle hebben over verbetering (waarborgen Continuïteit)

 

Dit stappenplan voorkomt het te snel ‘denken in oplossingen’. Het zorgt ervoor dat de probleemstelling vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. Je komt zo tot de werkelijke oorzaken en juist die wil je aanpakken. Om de optimalisatie te borgen, leg je dit vast.

We stellen een projectteam samen van medewerkers, die de optimalisatie van het proces kunnen en willen dragen. Draagvlak is namelijk de kern voor veranderen!